Realizacje


Wymiana rozdzielni głównej niskiego napięcia w pomieszczeniu technicznym, znajdującym się w segmencie B kompleksu budynków Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie

Zakres zadania obejmował min. prace demontażowe, montażowe, naprawcze i wykończeniowe w tym prace malarskie w obrębie pomieszczenia technicznego w którym znajduje się rozdzielnia niskiego napięcia. Do zasilania i dystrybucji energii elektrycznej w budynku B zaprojektowane zostały rozdzielnice główne niskiego napięcia: B-TTG1, B-TTG2, B-TGS, B-TOG, B-TGD Zdjęcie przed

Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM

    Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7 w Krakowie na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. W dniu 9 października 2018 r. została zawarta umowa nr 141.2711.33.2018 pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim-Collegium Medicum w Krakowie a firmą RE-Bau Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową pomieszczeń w budynku UJ CM przy ul. Medycznej 7 na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM wraz z dostawą maszyn i urządzeń, […]

Wymiana rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 – przy ul. Medyczna 9 w Krakowieie

Zakres zadania obejmował min. prace demontażowe, montażowe, naprawcze i wykończeniowe w obrębie pomieszczenia stacji transformatorowej . Wymiana rozdzielni  polegała na przystosowaniu do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych nie zawierających pyłów oraz gazów chemicznych czynnych lub zagrażających wybuchem oraz wolnych od pyłów przewodzących prąd elektryczny.Zadanie realizowane było w okresie 10.2019 r. do 01.2020 r. Zdjęcie przed

Wykonanie modernizacji szaf sterowniczych wentylacji w budynkach F i G – Wydział Farmaceutyczny UJ CM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.

Podstawowym celem prac było zapewnienie bezawaryjnej pracy systemów wentylacji i klimatyzacji w budynkach Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Zadanie polegało na wykonaniu i uruchomieniu systemu automatyki i sterowania instalacjami wentylacji i klimatyzacji w oparciu o układy typu DDC (Direct Digital Control – układy bezpośredniego sterowania cyfrowego). W zakres zadania weszło zmodernizowanie następujących instalacji i układów: – w budynku F i G szafa SA1 instalacje klimatyzacyjne: K2, […]

Termomodernizacja budynków UJ CM

W dniu 31 marca 2017 roku Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą “Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego–Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul.Medycznej 9 w Krakowie”. Celem tego projektu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych. W wyniku realizacji zaplanowanych działań termomodernizacyjnych […]