Sekcja Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Kierownik Sekcji
mgr inż. Angelika Kierc
e-mail: angelika.kierc@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 27
ul. Skawińska 8
pokój nr 161 A
mgr inż. Aneta Strach
e-mail: aneta1.strach@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 11
ul. Skawińska 8
pokój nr 163
 
mgr inż. Kazimierz Bik
e-mail: kazimierz.bik@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 25
ul. Skawińska 8
pokój nr 161
 
mgr inż. Piotr Adamczuk
e-mail: p.adamczuk@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 26
ul. Skawińska 8
pokój nr 161