O Dziale

Dział merytorycznie podlega Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

ul. Skawińska 8, 31-066  Kraków
tel.: 12 433 27 11

email: dire@cm-uj.krakow.pl

 

Prosimy o wyrozumiałość, gdy nie jesteśmy dostępni pod telefonami stacjonarnymi gdyż często pracujemy w terenie.

 
Kierownik 

mgr inż. Marta Walczak 

e-mail: marta.m.walczak@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 12
ul. Skawińska 8