O Dziale

Dział merytorycznie podlega Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

ul. Skawińska 8, 31-066  Kraków
tel.: 12 433 27 11

email: dire@cm-uj.krakow.pl

 

Prosimy o wyrozumiałość, gdy nie jesteśmy dostępni pod telefonami stacjonarnymi gdyż często pracujemy w terenie.

 
Kierownik 

mgr inż. Marta Walczak 

e-mail: marta.m.walczak@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 12
ul. Skawińska 8

 

mgr Ewa Klepacz-Zielińska

e-mail: ewa.klepacz-zielinska@uj.edu.pl

tel. kom 519 307 921
ul. Skawińska 8
pokój nr 164

  • koordynacja i monitorowanie spraw związanych z realizacją przedsięwzięcia “stworzenie Kampusu Medycznego
    Kampus-Prokocim”;
  • współudział w opracowaniu strategi funkcjonowania laboratoriów ogólnego dostępu (corów), zwierzętarni, biobanku
    i innych pomieszczeń wspólnego dostępu po oddaniu do użytkowania budynków Kampusu Medycznego; 
  • koordynacja prac, związanych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji ( program funkcjonalno – użytkowy, projekt budowlany i inne).