Wymiana rozdzielni głównej niskiego napięcia w pomieszczeniu technicznym, znajdującym się w segmencie B kompleksu budynków Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie

Zakres zadania obejmował min. prace demontażowe, montażowe, naprawcze i wykończeniowe w tym prace malarskie w obrębie pomieszczenia technicznego w którym znajduje się rozdzielnia niskiego napięcia.

Do zasilania i dystrybucji energii elektrycznej w budynku B zaprojektowane zostały rozdzielnice główne niskiego napięcia: B-TTG1, B-TTG2, B-TGS, B-TOG, B-TGD

Zdjęcie przed


Powrót