Struktura Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Dział merytorycznie podlega Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
tel.: 12 433 27 11
fax: 12 421 40 20
email: dire@cm-uj.krakow.pl
 
Kierownik

mgr inż. Marta Walczak
e-mail: marta.m.walczak@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 12
Grzegórzecka 20
pokój nr 228