Wymiana rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 – przy ul. Medyczna 9 w Krakowieie

Zakres zadania obejmował min. prace demontażowe, montażowe, naprawcze i wykończeniowe w obrębie pomieszczenia stacji transformatorowej . Wymiana rozdzielni  polegała na przystosowaniu do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych nie zawierających pyłów oraz gazów chemicznych czynnych lub zagrażających wybuchem oraz wolnych od pyłów przewodzących prąd elektryczny.Zadanie realizowane było w okresie 10.2019 r. do 01.2020 r.

Zdjęcie przed


Powrót