Dział Inwestycji Remontów i Eksploatacji

Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

mgr inż. Marta Walczak
e-mail: marta.m.walczak@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 12
Grzegórzecka 20
pokój nr 228

-nadzór nad przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych, remontowych i bieżącą eksploatacją;

-nadzór nad sprawami administracyjnymi organów budownictwa, w których UJCM uczestniczy, jako strona postępowania;

-współpraca z Komisją Przetargową na etapie przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne;

-powoływanie nadzoru inwestorskiego;

-nadzór nad przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem realizowanych zadań;

-zatwierdzanie postępowań przetargowych i zawieranie umów w ramach udzielonych pełnomocnictw;

-zatwierdzanie wydatków pod względem merytorycznym i rachunkowym w ramach udzielonych pełnomocnictw;