Sekcja Umów i Rozliczeń

Kierownik Sekcji

mgr inż. Ewa Staszak
e-mail: ewa.staszak@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 14
ul. Skawińska 8
pokój nr 162

 
mgr inż. Magdalena Musiał
e-mail: magdalena.1.musial@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 13
ul. Skawińska 8
pokój nr 162
 
mgr inż. Katarzyna Czabańska
e-mail: katarzyna.czabanska@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 15
ul. Skawińska 8
pokój nr 162