Sekcja Nadzoru Inwestorskiego

Kierownik Sekcji

Andrzej Gołda

e-mail: andrzej.golda@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 22  tel. kom. 514 844 265
ul. Skawińska 8
pokój nr 163

 
Wiesław Kawka
e-mail: wieslaw.kawka@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 23  tel. kom. 510 098 236
ul. Skawińska 8
pokój nr 163
 
mgr inż. Władysław Wantuch
e-mail: wladyslaw.wantuch@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 20  tel. kom. 514 830 467
ul. Skawińska 8
pokój nr 163
 
Wojciech Grzebinoga
e-mail: wojciech.grzebinoga@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 24 tel.   kom. 510 098 336
ul. Skawińska 8
pokój nr 163

mgr inż. Anna Marzec

tel.: 12 433 27 19    tel. kom 661 598 705
ul. Skawińska 8
pokój nr 163
 • opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla robót instalacyjnych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego, Ustawy Zamówień Publicznych oraz Rozporządzeń branżowych obowiązujących przy tego rodzaju ro
 • sporządzanie materiałów wyjściowych do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej na remonty i inwestycje oraz wyceny inwestorskiej na jej wykonanie
 • współpraca z projektantem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz nadzór nad realizacją umów o prace projektowe
 • odbiór dokumentacji od projektanta i sprawdzenie jej pod względem zgodności z kosztorysem inwestorskim
 • nadzór nad realizacją inwestycji, remontów zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz robotami remontowymi wykonywanymi przez Dział Eksploatacji Technicznej
 • udział w pracach komisji przetargowej do składu, którego został powołany

mgr inż. arch. Dominika Chmiest

e-mail: dominika.chmiest@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 21
ul. Skawińska 8
pokój nr 163

 • sporządzanie materiałów wyjściowych niezbędnych do zlecenia robót budowlanych wchodzących w zakres remontów i inwestycji oraz wniosków o zamówienia publiczne.
 • załatwianie spraw związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych potrzebnych do wykonywania robót budowlanych, konserwatorskich oraz uzyskania pozwoleń na użytkowanie.
 • prowadzenie archiwizacji dokumentów i korespondencji zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz wymogami Instrukcji Kancelaryjnej.
 • reprezentowania Uczelni wobec organów administracji państwowej na podstawie pisemnych upoważnień.
 • koordynowanie i weryfikacja wniosków na dofinansowanie inwestycji budowlanych, w części dotyczącej opisu technicznego, planowanych kosztów, struktury nakładów, harmonogramu realizacji i źródeł finansowania oraz dokumentów świadczących o przygotowaniu Inwestycji do realizacji.
 • kompletowanie dokumentów wymaganych do aplikowania o dofinansowanie zewnętrzne i współpraca z zespołem opracowującym wniosek.

 

mgr inż. Piotr Zięcina

e-mail: piotr.ziecina@uj.edu.pl

ul. Skawińska 8
pokój nr 163

 • opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla robót instalacyjnych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego, Ustawy Zamówień Publicznych oraz Rozporządzeń branżowych obowiązujących przy tego rodzaju ro
 • sporządzanie materiałów wyjściowych do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej na remonty i inwestycje oraz wyceny inwestorskiej na jej wykonanie
 • współpraca z projektantem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz nadzór nad realizacją umów o prace projektowe
 • odbiór dokumentacji od projektanta i sprawdzenie jej pod względem zgodności z kosztorysem inwestorskim
 • nadzór nad realizacją inwestycji, remontów zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz robotami remontowymi wykonywanymi przez Dział Eksploatacji Technicznej
 • udział w pracach komisji przetargowej do składu, którego został powołany